sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Vijesti iz Solvency II


Europska komisija usvojila je konačan tekst provedbenih mjera Solvency II 10. listopada 2014. Provedbene mjere su izdane u formi Delegated Act-a. Provedbene mjere će stupiti na snagu kada ih prouči i prihvati Europski parlament i Vijeće za što je predviđeno razdoblje od najviše šest mjeseci.  

Provedbene mjere druga su razina implementacije Solvency II regulative, a njima su detaljnije propisane odredbe Solvency II direktive 2009/138/EZ i Omnibus II direktive 2014/51/EU.

Tekst Delegated Act-a, aneksa i studije utjecaja je dostupan na stranici Europske komisije http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm.

 

Usporavanje u izradi pune Solvency II regulacije uzrokovano je potrebom nadopune Solvency II direktive Omnibus II direktivom kako bi se regulatorne izmjene okvira nadzora financijskog sustava u EU i novih nadzornih institucija uključile u Solvency II regulativu. Omnibus II direktiva ugraditi će ovlasti Europske agencije za nadzor osiguranja i zaposleničkih mirovina (EIOPA) te neke dodatne odredbe u Solvency II direktivu.

Omnibus II direktiva 2014/51/EU objavljena je u Službenom listu Europske unije 22. svibnja 2014.  

U cilju očuvanja financijske stabilnosti Europska komisija je izradila novi okvir regulacije i nadzora financijskog sustava u Europskoj Uniji. Nova arhitektura regulacije i nadzora postavljena je na dvije razine.
Prvu čini Europski odbor za sustavni rizik (European Systemic Risk Bord – ESRB) razvijen u svrhu ranog otkrivanja rizika financijskog sistema u cjelini, kako bi reakcija bila brza i pravovremena. Na drugoj razini, predviđeno je osnivanje Europskog sustava financijskih nadzornih agencija (European System of Financial Supervisors – ESFS), kojeg bi činili nacionalni supervizori i tri nove Europske nadzorne agencije (European Supervisory Authorities – ESAs) za bankarstvo, vrijednosne papire i financijsko tržište te osiguranje i zaposleničke mirovine.
Na razini EU-a, tri postojeća Odbora nadzornih agencija (Committees of Supervisors – CEIOPS, CESR i CEBS) zamijenjena su sa tri nove europske nadzorne agencije i to: Europsku agenciju za nadzor banaka (European Banking Authority – EBA), Europsku agenciju za nadzor osiguranja i zaposleničkih mirovina (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) te Europsku agenciju za nadzor vrijednosnih papira i financijskog tržišta (European Securities and Markets Authorities – ESMA) od kojih bi svako tijelo imalo svoju pravnu osobnost.

Europska agencija za nadzor osiguranja i zaposleničkih mirovina (EIOPA) objavila je 27. rujna 2013., konačne smjernice za pripremu na Solvency II. Cilj smjernica je osigurati nacionalnim nadzornim tijelima i osigurateljnoj industriji djelomičnu primjenu nekih važnih dijelova Solvency II i pripremu na novu regulativu. Nacionalna nadzorna tijela će odlučiti kako najbolje uklopiti smjernice u svoje nacionalne regulatorne i nadzorne okvire, isto će biti pod nadzorom je EIOPA-e.

Smjernice EIOPA-e čine:

  • Smjernice za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društva (utemeljenu na načelima ORSA-e),
  • Smjernice o sustavu upravljanja,
  • Smjernice za podnošenje informacija nacionalnim nadležnim tijelima i
  • Smjernice za pretprijavu za unutarnje Modele.