sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Parametri za pomoć pri procjeni rizičnosti osiguranika


Pravilnikom o bazama podataka Hrvatskog ured za osiguranje propisani sljedeći parametri koji se mogu koristiti pri procjeni rizičnosti osiguranika:

  • Premijski stupanj - za svaku godinu bez prijavljene štete smanjuje se za 1, a za svaku prijavljenu štetu povećava se za 3 stupnja
  • DOR - Duljina osigurateljnog razdoblja za svaku policu koja je trajala dulje od 8 mjeseci povećava se za 1
  • MPS - za svaku godinu bez prijavljene štete povećava se za 1, a smanjuje se zavisno od broja prijavljenih šteta u jednoj godini


Parametri se računaju isključivo na temelju podataka o policama obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i prijavljenim štetama dobivenim od društava za osiguranje. U slučaju bilo kakvih pitanja molimo Vas da se isključivo obratite društvu za osiguranje jer jedino društvo za osiguranje može putem redovne dostave podataka mijenjati podatke u bazi podataka HUO.


 
Polica:  
Upišite kôd sa slike:
*