sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Prijašnji događaji


 
Datum: 22.01.2014.

Održan seminar "D&O – Osiguranje odgovornosti menadžera"

U organizaciji Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje dana 22. siječnja 2014. u Hrvatskom uredu za osiguranje održan je specijalistički seminar "D&O – Osiguranje odgovornosti menadžera". Seminar su održali Peter Schlamberger i Vanja Nadali, a trajao je 8 nastavnih sati. Na seminaru su, među ostalim, obrađena pitanja i teme poput razvoja D&O osiguranja, funkcioniranja pokrića D&O police osiguranja u različitim regijama, utjecaja zakona na policu osiguranja, strukture ugovora o osiguranju, pokrića osiguranja, prodaje D&O polica osiguranja, procesa obrade odštetnih zahtjeva, primjera odštetih zahtjeva u HR i regiji, trendova D&O zahtjeva i dr.

Početak D&O proizvoda osiguranja datira još iz 1930-tih godina, kada zbog pravnih promjena u SAD-u, Lloyd's of London izdaje prve takve police osiguranja. Pravi razvoj D&O osiguranja započinje u SAD-u 1970-tih godina, te su u narednom razdoblju širi na Kanadu, Australiju, Englesku, Irsku i druge zapadne zemlje, a danas je prisutan po cijelome svijetu. Ukupna svjetska premija po ovoj vrsti osiguranja danas iznosi oko 10 milijarda $, dok premija na razini Europe iznosi 1,8 milijarda Eura. Kompleksnost i veličina odluka koje management društva svakodnevno donosi otvara veliki prostor za potencijalne greške koje za posljedicu mogu imati i velike štete, a samim time i tužbe prema odgovornim osobama. Iznos zahtjeva prema menadžerima i sklopljenih nagodbi za štete u dramatičnom je porastu. Kao rezultat dramatičnih promjena u europskoj pravnoj kulturi, strožem regulatornom okruženju i uz prisutnost odvjetničkih ureda iz SAD-a, D&O zahtjevi postali su sastavni dio korporativne kulture, a time i problem za sve menadžere i njihova društva. D&O polica osiguranja pruža zaštitu osobne imovine menadžera i zaštitu bilance društva, a pokriće pruža naknadu za štetu koju pretrpi osiguranik temeljem zahtjeva koji proizlaze iz skrivljene radnje osiguranika, te naknadu za troškove pravnog zastupanja. Osiguranje odgovornosti menadžera osigurateljni je proizvod koji je u današnje vrijeme sastavni dio dobre prakse korporativnog osiguranja i korporativnog upravljanja.
 


nazad