sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Prijašnji događaji


 
Datum: 16.02.2014.

Održan prvi tjedan predavanja Temeljnog seminara o osiguranju XI

U organizaciji Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje u Zagrebu je u razdoblju od 10. do 14. veljače 2014. održan prvi tjedan predavanja jedanaestog po redu Temeljnog seminara o osiguranju. Ovu opsežnu i temeljitu edukaciju o osiguranju u cjelini i njegovim glavnim skupinama i vrstama izvode 22 predavača i ukupno će trajati 91 nastavni sat. Kao i do sada, polaznici seminara najvećim su dijelom djelatnici u osiguranju i financijskom sektoru (Uniqa osiguranje d.d., Societe Generale osiguranje d.d., BNP Paribas Cardif osiguranje d.d., Croatia osiguranje d.d., Triglav osiguranje d.d., Allianz Zagreb d.d., Izvor osiguranje d.d., Jadransko osiguranje d.d., HANFA, HUO, Centar Broker d.o.o., AON d.o.o., Feliks zastupanje d.o.o, Partner zaštita d.o.o.). Polaznicima koji polože ispit na prigodnoj će svečanosti biti uručena diploma o svladanom programu seminara, koju je do sada dobilo 362 polaznika. Seminar se održava u prostorijama društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.


nazad