sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Ovlašteni predstavnik


 

Ovlašteni predstavnik za rješavanje šteta na temelju osiguranja od automobilske odgovornosti (u daljnjem tekstu: ovlašteni predstavnik) je osoba koja u ime i za račun odgovornog osiguratelja prikuplja informacije, poduzima mjere potrebne za rješavanje šteta te u državi stalnog prebivališta oštećene osobe obavlja odgovarajuće isplate u slučaju šteta nastalih zbog prometne nesreće u državi članici koja nije država stalnog prebivališta oštećene osobe odnosno u trećim državama čiji je nacionalni Ured za osiguranje član Sustava zelene karte, a prouzročenih uporabom vozila koja su osigurana i uobičajeno stacionirana u nekoj od država članica različitoj od države stalnog prebivališta oštećene osobe. Ovlašteni predstavnik mora imati sve potrebne ovlasti za zastupanje društva za osiguranje u odnosu na oštećene osobe i državna tijela, te u toj državi mora imati sjedište odnosno prebivalište te mora biti osposobljen za obradu odštetnih zahtjeva na službenom jeziku države za koju je imenovan. Sustav imenovanja ovlaštenih predstavnika u državama članicama ne utječe na materijalno pravo koje se primjenjuje pri obradi konkretnih odštetnih zahtjeva, niti mijenja sudsku nadležnost. Oštećena osoba može odštetni zahtjev ostvariti i izravno od prouzročitelja prometne nesreće ili odgovornog osiguratelja.

 

Informaciju o imenovanom ovlaštenom predstavniku za Republiku Hrvatsku možete potražiti izravno na WEB stranicama Informacijskog centra države članice osiguratelja štetnika ili će tu informaciju na Vaš zahtjev od nadležnog Informacijskog Centra zatražiti Informacijski centar pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Pomoć možete zatražiti od Informacijskog centra pri Hrvatskom uredu za osiguranje, koji će temeljem registracijske oznake vozila štetnika informaciju o osiguratelju i njegovom ovlaštenom predstavniku u Republici Hrvatskoj zatražiti od Informacijskih centara država članica.

 

Zahtjev za podacima o odgovornom osiguratelju i/ili ovlaštenom predstavniku možete Informacijskom centru pri Hrvatskom uredu za osiguranje postaviti e-mailom na adresu IC-upit@huo.hr ili pisanim putem na adresu Hrvatskog ureda za osiguranje uz navođenje registracijske oznake i države registracije vozila štetnika, datuma prometne nesreće i države u kojoj se prometna nesreća dogodila.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • kopiju popunjenog Europskog izvješća o nezgodi
  • kontakt podatke