sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Korespondenti


Prema članku 34. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, oštećena osoba kojoj je u Republici Hrvatskoj nanesena šteta uporabom vozila inozemne registracije za koje postoji valjana međunarodna isprava ili dokaz o postojanju osiguranja od automobilske odgovornosti može podnijeti odštetni zahtjev Hrvatskom uredu za osiguranje. Obradu i isplatu ovakvih šteta Hrvatski ured za osiguranje može povjeriti svojim članovima ili specijaliziranim organizacijama za obradu navedenih šteta, koji su dužni odštetni zahtjev obraditi i likvidirati sukladno međunarodnim sporazumima o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti.

Hrvatski ured za osiguranje u praksi povjerava obradu ovakvih šteta imenovanom korespondentu stranog društva odnosno ako strano društvo nema imenovanog korespondenta za Republiku Hrvatsku obradu povjerava jednom od svojih članova, pazeći pritom na koliziju interesa.
 

Kretski sporazum, međunarodni sporazum sklopljen između nacionalnih Ureda zemalja članica Sustava zelene karte koji regulira odnose između Ureda potpisnika, predviđa mogućnost imenovanja korespondenta stranog osiguratelja od automobilske odgovornosti za rješavanje šteta koje u državi u kojoj se dogodila prometna nesreća prouzroče njegovi osiguranici.

Ukoliko Vam je poznato strano društvo za osiguranje kod kojeg je vozilo inozemne registracijske oznake osigurano ovdje možete saznati koje je društvo za osiguranje u Republici Hrvatsko korespondent tog stranog društva za osiguranje.


 

Korespondenti


Država: