sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Granično osiguranje


U međunarodnom cestovnom prometu motornim vozilima, u svrhu zaštite žrtava prometnih nesreća koja su prouzročila vozila stranih registracijskih oznaka istovremeno postoje tri sustava:
 

 • sustav zelene karte koji podrazumijeva graničnu kontrolu postojanja i valjanosti međunarodno priznatog unificiranog dokumenta - zelene karte – kojom se potvrđuje osigurateljno pokriće za posjećenu zemlju
   
 • sustav registracijske pločice koji podrazumijeva ukidanje granične kontrole zelene karte, s obzirom da registracijska pločica jamči postojanje valjanog osigurateljnog pokrića
   
 • sustav graničnog osiguranja koji se primjenjuje kada "zakaže" sustav zelene karte, odnosno sustav registracijske pločice.
   

Sukladno Direktivi 2009/103/EZ o osiguranju od odgovornosti iz uporabe motornih vozila i članku 32. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, od 01. 07. 2013. vozila koja na teritorij Republike Hrvatske ulaze s teritorija trećih država nečlanica Europske unije moraju imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti (zelenu kartu) koja vrijedi za cjelokupno područje država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) i Švicarsku ili drugi dokaz o postojanju takvog osiguranja (registracijska pločica države potpisnice Multilateralnog sporazuma o jamstvu temeljem registracijske pločice: EEA + Andora, Srbija i Švicarska ili granično osiguranje).

Stoga pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske vozači vozila s registracijskim pločicama iz niže navedenih država - ne moraju imati zelenu kartu osiguranja niti su dužni zaključiti granično osiguranje te slobodno ulaze u Republiku Hrvatsku:

A Austrija L Luksemburg
AND Andora H Mađarska
B Belgija M Malta
BG Bugarska NL Nizozemska
CY Cipar N Norveška
CZ Češka D Njemačka
DK Danska PL Poljska
EST Estonija P Portugal
FIN Finska RO Rumunjska
F Francuska (i Monaco) SK Slovačka
GR Grčka SLO Slovenija
IRL Irska SRB Srbija
IS Island E Španjolska
I Italija (te San Marino i Vatikan) S Švedska
LV Letonija CH Švicarska (i Liechtenstein)
LT Litva GB Velika Britanija i Sjeverna Irska

 

Vozači vozila sa registracijskim pločicama iz svih drugih država moraju imati zelenu kartu osiguranja valjanu za cjelokupno područje Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) i Švicarsku.

To su vozači vozila s registracijskim pločicama iz sljedećih zemalja članica Sustava zelene karte osiguranja:
 

AL Albanija MK Makedonija
AZ Azerbajdžan MA Maroko
BIH Bosna i Hercegovina MD Moldavija
BY Bjelorusija RUS Rusija
MNE
Crna Gora TN
Tunis
IR Iran TR
Turska
IL Izrael UA
Ukrajina

Ako vozači vozila iz gore navedenih zemalja (Albanija, BiH, Rusija...) nemaju zelenu kartu ili njihova zelena karta nije valjana, npr. istekla je važnost, odnosi se na drugo vozilo, prekrižena je međunarodna oznaka HR odnosno zajedničko polje za države članice EEA (rubrika br. 8)… ovi vozači pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske moraju zaključiti granično osiguranje od automobilske odgovornosti.

Vozači vozila s registracijskim pločicama zemalja izvan Sustava zelene karte osiguranja, npr. Kanade, USA te svih drugih država te također vozila s registracijskim pločicama Kosova, moraju također zaključiti granično osiguranje – ako nemaju zelenu kartu ili policu graničnog osiguranja izdatu od društva za osiguranje iz neke od zemalja članica Sustava zelene karte osiguranja valjanu za cjelokupno područje Europskog gospodarskog prostora i Švicarsku.

 

 

 

 • Uvjeti za granično osiguranje od automobilske odgovornosti (pdf)
   
 • Informacije ugovaratelju osiguranja/osiguraniku kod sklapanja ugovora o graničnom osiguranju (pdf)
   
 •  

 

CJENIK PREMIJA ZA GRANIČNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI u primjeni od 01. srpnja 2013.

Granično osiguranje se može sklopiti na međunarodnim cestovnim, riječnim i pomorskim graničnim prijelazima te u poslovnicama društava za osiguranje.

Ova se tablica premija primjenjuje za osiguranje motornih vozila fizičkih i pravnih osoba koja su registrirana izvan područja Republike Hrvatske, zemalja članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske.

VRSTA VOZILA
P R E M I J A U K U N A M A
Trajanje osiguranja

do 15 dana
 
do 30 dana do 90 dana
A. OSOBNI AUTOMOB 1.755,00 2.272,00 5.059,00
B. MOTOCIKL i MOPED 517,00 620,00 1.446,00
C. TERETNO VOZILO  
   a) do 3.000 kg NDM 1.755,00 2.272,00 5.059,00
   b) preko 3.000 kg NDM 6.091,00 7.846,00 17.550,00
   c) sedlasti tegljač 6.091,00 7.846,00 17.550,00
   d) traktori i ostala poljoprivredna vozila 1.755,00 2.272,00 5.059,00
   e) radni stroj 1.755,00 2.272,00 5.059,00
D. BICIKL S POMOĆNIM MOTOROM 517,00 620,00 1.446,00
E. AUTOBUS 9.188,00 11.873,00 26.429,00
F. PRIKOLICA  
   a) laka prikolica (do 750 kg) 517,00 620,00 1.446,00
   b) kamp prikolica (do 750 kg) 517,00 620,00 1.446,00
   c) teretna prikolica 620,00 826,00 1.962,00

 
NAPOMENE

 • Ova osiguranja sklapaju se na osnovi važećih Uvjeta za granično osiguranje od automobilske odgovornosti koji trebaju biti uručeni ugovaratelju, kao i Europsko izvješće o nezgodi.
 • Premija osiguranja se obračunava i naplaćuje u gotovini odjednom, a može se naplatiti i drugim sredstvima plaćanja.
 • Lake prikolice (do 750 kg NDM) te kamp prikolice (do 750 kg NDM) ne podliježu obvezi registracije, dakle niti obvezi osiguranja od automobilske odgovornosti.
   


Za štete nastale Republici Hrvatskoj

Pri obradi i likvidaciji podnesenih odštetnih zahtjeva temeljem police graničnog osiguranja, Društvo koje je izdalo policu graničnog osiguranja je obvezno pružiti pomoć pri likvidaciji štete:

 • uručiti oštećenom obrazac "odštetni zahtjev" te ga uputiti da ga uredno ispuni,
 • pregledati da li je odštetni zahtjev uredno ispunjen te potpisom ovlaštene osobe ovjeriti podatke iz odštetnog zahtjeva (identitet oštećenog i štetnika, navesti OIB, podatke iz prometne i vozačke dozvole, te dostupne podatke o osiguranju štetnika),
 • zaprimiti i evidentirati podneseni odštetni zahtjev.
   

Društvo će izvršiti izvid štete, pribaviti podatke potrebne za utvrđivanje osnova i visine štete (Zapisnik o očevidu, Europsko izvješće o nezgodi, izjave svjedoka, račun o izvršenom popravku vozila, račun o prijevozu oštećenog vozila, medicinsku dokumentaciju i sl.), te cjelokupnu dokumentaciju dostaviti Hrvatskom uredu za osiguranje na daljnju obradu.

Za štete nastale izvan Republike Hrvatske a u zemljama Europskog gospodarskog prostora i Švicarske

Pri obradi i likvidaciji podnesenih odštetnih zahtjeva temeljem police graničnog osiguranja, za štete nastale izvan Republike Hrvatske a u zemljama Europskog gospodarskog prostora i Švicarske, Društvo koje je izdalo policu graničnog osiguranja će štete rješavati sukladno Kretskom sporazumu i Pravilniku o obradi i likvidaciji međunarodnih šteta Hrvatskog ureda za osiguranje.
 


Kontakt:

Hrvatski ured za osiguranje

Ured zelene karte
Martićeva 73
HR - 10000 Zagreb
+385 1 46 96 600
+385 1 46 96 660
huo@huo.hr