sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Pregled održanih CEDOH seminara po godinama


Povratak na prethodnu stranicu

 

  


Kalendar događanja za godinu 2018. 

Vrsta edukacije Naziv Datum početka Datum završetka Trajanje
dan /
nastavni sati
Predavač/i
Specijalistički seminar Preuzimanje rizika - underwriting 22.11.2018. 22.11.2018. 8 NS  Marijo Gerek
Specijalistički seminar Osiguranje usjeva, nasada i životinja  23.10.2018.  23.10.2018. 6 NS Kristina Kunić, Miljana Uskok, Tomislav Bigač
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XX  15.10.2018.  16.11.2018.  60 NS Skupina predavača
Specijalistička radionica Upravljanje ključnim pokazateljima poslovanja 1. dio (praktični primjeri iz područja osiguranja) 10.10.2018. 10.10.2018. 8 NS Mladen Meter
Specijalistički seminar Osiguranje od automobilske odgovornosti:100 pitanja & 100 odgovora 28.09.2018. 28.09.2018. 8 NS Berislav Matijević
Specijalistički seminar Transportna osiguranja (2. dio)
- zrakoplovstvo i transportne odgovornosti
22.05.2018. 22.05.2018. 8 NS Darko Vrkljan
Specijalistički seminar Odgovornost za štetu i naknada štete u osiguranju: 100 pitanja i 100 odgovora 18.05.2018. 18.05.2018. 8 NS Berislav Matijević
Specijalistički seminar Odgovornost za naknadu štete radi liječničke pogreške i važnost osigurateljnog pokrića za štete u medicini 14.05.2018. 14.05.2018. 8 NS  Ana Kovačević, Josip Mađarić
Specijalistički seminar Otkrivanje prijevara u osiguranju (uloga privatnih detektiva i metoda za detekciju laganja u pisanim izjavama)  23.04.2018.  23.04.2018.  8 NS Dinka Rajčić, Josip  Pavliček
Specijalistički seminar Transportna osiguranja (1. dio)
- pomorstvo i kargo
 22.03.2018.  22.03.2018. 8 NS  Darko Vrkljan
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XIX  12.03.2018.  13.04.2018.  60 NS Skupina predavača
Specijalistički seminar Aktuaristika za neaktuare - neživotna osiguranja  08.03.2018. 08.03.2018.   8 NS Jasminka Horvat Martinović

 


Kalendar događanja za godinu 2017.

Vrsta edukacije Naziv Datum početka Datum završetka Trajanje
dan /
nastavni sati
Predavač/i
Specijalistički seminar Prepoznavanje indikatora laganja u izjavama prijavitelja i sudionika događaja 24.10.2017. 24.10.2017. 8 nastavnih sati Josip Pavliček
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XVIII 02.10.2017. 17.11.2017. 60 nastavnih sati Skupina predavača
Specijalistički seminar Otkrivanje pokušaja prijevara pomoću tehnika vođenja intervjua 28.09.2017. 28.09.2017 8 nastavnih sati Josip Pavliček
Specijalistički seminar Vinkulacija ili cesija police osiguranja radi osiguranja potraživanja: poredbena analiza problema iz prakse 21.04.2017. 21.04.2017. 8 nastavnih sati Mišo Mudrić i Zoran Tasić
Specijalistički seminar How to get ready for the upcoming Regulation of Financial Markets 21.03.2017. 21.03.2017. 6 nastavnih sati Voktor Šanc, Michaela Tokárová i Miroslav Vysušil
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XVII 20.03.2017. 28.04.2017. 60 nastavnih sati Skupina predavača

 


Kalendar događanja za godinu 2016.

Vrsta edukacije Naziv Datum početka Datum završetka Trajanje
dan /
nastavni sati
Predavač/i
Specijalistički seminar Osiguratelj kao solidarni dužnik 20.12.2016. 20.12.2016. 8 Berislav Matijević
Specijalistički seminar Zaštita od čistih financijskih gubitaka putem osiguranja i kako ih utvrditi 30.11.2016. 30.11.2016. 8 Ivica Vučetić, Diana Antičić i Maja Mrzljak
Pripremni seminar Pripremni seminar 22.11.2016. 24.11.2016. 20 Skupina predavača
Specijalistički seminar Aktuaristika za nekatuare - Neživotna osiguranja 14.10.2016. 14.10.2016. 8 Jasminka Horvat Martinović
Specijalistički seminar Prijevare u osiguranju 07.10.2016. 07.10.2016. 8 Skupina predavača
Specijalistički seminar Instrumenti za izradu strateškog plana 19.09.2016. 19.09.2016. 8 Mladen Meter
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XVI 03.10.2016. 28.10.2016. 60 Skupina predavača
Specijalistički seminar Risk Management in Insurance Companies 14.09.2016. 15.09.2016. 16 Martin Janeček, Imrich Lozsi i Ondřej Hradecký
Specijalistički seminar Distribucija osiguranja - posredovanje i zastupanje u (re)osiguranju 31.05.2016. 31.05.2016. 8 Marijan Ćurković, Borislav Brkić
Specijalistički seminar Kako jednostavno riješiti konflikt za 15 min? 08.04.2016. 08.04.2016. 8 Barbara Grgurić
Specijalistički seminar Models of Risk in Insurance Companies 23.03.2016. 24.03.2016. 16 Martin Janeček, Lenka Žváčková i Pavel Zimmermann
Specijalistički seminar Zastara prava iz ugovora o osiguranju i naknade štete 23.03.2016. 23.03.2016. 8 Berislav Matijević i Vitomir Boić
Specijalistički seminar Ugovor o osiguranju kredita 11.03.2016. 11.03.2016. 8 Vlado Skorup i Dražen Tomić
Pripremni seminar Pripremni seminar 01.03.2016. 03.03.2016. 20 Skupina predavača
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XV 14.03.2016. 22.04.2016. 60 Skupina predavača
Specijalistički seminar Aktuaristika za neaktuare - životna osiguranja 29.02.2016. 29.02.2016. 8 Jasminka Horvat Martinović
Specijalistički seminar i radionica Procesni model kontrolinga 28.01.2016. 28.01.2016. 8 Mladen Meter

 


Kalendar događanja za godinu 2015.

Vrsta edukacije Naziv Datum početka Datum završetka Trajanje
dan /
nastavni sati
Predavač/i
Specijalistički seminar Izračun SCR-a i MCR-a 10.12.2015. 10.12.2015. 8 nastavnih sati Ines Šikić, Valentina Car, Goran Pavlović
Specijalistički seminar Vrednovanje imovine, tehničkih pričuva i ostalih obveza te vlastita sredstva 09.12.2015. 09.12.2015. 8 nastavnih sati Ines Šikić, Valentina Car, Krešimir Kolar
Specijalistički seminar Sustav upravljanja rizicima i ORSA 19.11.2015. 19.11.2015. 8 nastavnih sati Dario Zuppi, Stefano Serafini, Hrvoje Filipović
Specijalistički seminar Kontroling za menadžere u osiguranju 23.10.2015. 23.10.2015. 8 nastavnih sati Mladen Meter
Specijalistički seminar Aktuaristika za neaktuare - Neživotna osiguranja 16.10.2015. 16.10.2015. 8 nastavnih sati Jasminka Horvat Martinović
Specijalistički seminar Štete iz osiguranja od AO - tips & tricks 18.9.2015. 18.9.2015. 8 nastavnih sati Berislav Matijević, Josip Mađarić
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XIV 21.9.2015. 16.10.2015. 60 nastavnih sati 21 predavač
Specijalistički seminar Regresi osiguratelja 12.6.2015. 12.6.2015. 8 nastavnih sati Dražen Tomić, Vlado Skorup
Specijalistička radionica Trening za trenere 26.5.2015. 27.5.2015. 16 nastavnih sati Silvija Repić
Specijalistički seminar Solvency II – ono što biste trebali znati. Pregled cjeline i ključnih zahtjeva 21.5.2015. 21.5.2015. 6 nastavnih sati Jasna Komljenović Lončar, Jakša Krišto
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XIII 25.5.2015. 12.6.2015. 59 nastavnih sati  21 predavač
Specijalistička radionica Izrada i korištenje menadžerskih izvještaja u osiguranju 15.5.2015. 15.5.2015. 8 nastavnih sati Mladen Meter
Specijalistički seminar Osiguranje odgovornosti cestovnog prijevoznika 24.04.2015. 24.04.2015. 8 nastavnih sati Tristan Šker, Margita Selan Voglar
Specijalistički seminari ALM i MTPL pricing 23.04.2015. 23.04.2015. 2 x 4 nastavna sata Martin Janeček i Ondřej Bušta
Specijalistički seminar Osnove računovodstva i financijskog izvještavanja u osiguranju 20.03.2015. 20.03.2015. 8 nastavnih sati Krešimir Kolar
 Specijalistički seminar Odgovornost za štetu i naknada štete 20.02.2015. 20.02.2015. 8 nastavnih sati Berislav Matijević
 Specijalistički seminar Ovršni postupak - prisilna naplata 30.01.2015. 30.01.2015. 8 nastavnih sati Vitormir Boić

 


Kalendar događanja za 2014. godinu

Vrsta edukacije Naziv Datum početka Datum završetka Trajanje
dan /
nastavni sati
Predavač/i
Specijalistički seminar Financijsko izvještavanje i računovodstvo u osiguranju 12.12.2014. 12.12.2014. 8 nastavnih sati Krešimir Kolar, Ivana Matovina
Specijalistički seminar i radionica Ocjena i procjena rizika u okviru all risks uvjeta za osiguranje imovine 05.12.2014. 05.12.2014. 7 nastavnih sati Drago Klobučar, Martina Tokić
Specijalistički seminar Cyber security i osiguranje 30.10.2014. 30.10.2014. 8 nastavnih sati Danijel Bara, Ivica Ostojić
Specijalistički seminar Kargo štete u praksi 02.10.2014. 02.10.2014. 8 nastavnih sati

Adriana Vincenca Padovan, Katarina Sunara

Specijalistički seminar Aktuaristika za neaktuare - životna osiguranja 30.09.2014. 30.09.2014. 8 nastavnih sati Jasminka Horvat Martinović
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XII 22.09.2014. 21.11.2014. 91 nastavni sat 22 predavača
Specijalistički seminar Upravljanje rizicima ulaganja u promijenjenom tržišno-regulatornom okruženju 10.06.2014. 10.06.2014. 8 nastavnih sati Stjepan Anić
Specijalistički seminar Dinamika prometne nesreće i procjena štete 03.06.2014. 03.06.2014. 7 nastavnih sati Robert Spudić, Čedomir Čović, Branimir Kučko, Mislav Bertol
Specijalistički seminar i radionica Štete pomorskog kaska u praksi 22.05.2014. 22.05.2014. 8 nastavnih sati  Adriana Vincenca Padovan
Specijalistička radionica Napredni menadžerski izvještaji u osiguranju 08.05.2014. 08.05.2014. 8 nastavnih sati  Mladen Meter
Pripremni seminar Pripremni seminar Osiguranje za ovlaštenog zastupnika i posrednika u (re)osiguranju 25.-27.04.2014. 25.-27.04.2014. 20 nastavnih sati Skupina predavača
Specijalistički seminar Novi kapitalni standard i izgradnja sustava integriranog upravljanja rizicima 04.04.2014. 04.04.2014. 8 nastavnih sati Stjepan Anić
Specijalistički seminar Osnove aktuarstva u životnim i neživotnim osiguranjima 03.04.2014. 04.04.2014. 16 nastavnih sati Jasminka Horvat Martinović
Specijalistički seminar Aktuaristika za neaktuare - Neživotna osiguranja 28.03.2014. 28.03.2014. 8 nastavnih sati Jasminka Horvat Martinović
Specijalistički seminar Izvještavanje za nadzorno tijelo i javna objava 14.03.2014. 14.03.2014. 8 nastavnih sati

Ljiljana Orlovac, Renata Šarić, Mojca Piškurić, Miroslav Kotaška

Specijalistički seminar Značaj i uloga osiguranja od odgovornosti odvjetnika i javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj 28.02.2014. 28.02.2014. 8 nastavnih sati Josip Mađarić i Berislav Matijević
Pripremni seminar Pripremni seminar Osiguranje za ovlaštenog zastupnika i posrednika u (re)osiguranju 21.02.2014. 22.02.2014. 16 nastavnih sati Marijan Ćurković, Drago Klobučar, Željko Jukić
Specijalistički seminar Specifičnosti osiguranja brodica i jahti u leasingu 20.02.2014. 20.02.2014. 8 nastavnih sati Adriana Vincenca Padovan
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju XI 10.02.2014. 18.04.2014. 91 nastavni sat 22 predavača
Pripremni seminar Pripremni seminar Osiguranje za ovlaštenog zastupnika i posrednika u (re)osiguranju 14.02.2014. 16.02.2014. 20 nastavnih sati Marijan Ćurković, Drago Klobučar, Željko Jukić
Specijalistički seminar D&O - Osiguranje odgovornosti menadžera 22.01.2014. 22.01.2014. 8 nastavnih sati Peter Schlamberger, Vanja Nadali

 


Kalendar događanja za 2013. godinu

Vrsta seminara Naziv seminara Datum početka seminara Datum završetka seminara Trajanje seminara
dan /
nastavni sati
Predavači
Specijalistički seminar Izvještavanje za nadzorno tijelo i javna objava Odgođen Odgođen 8 nastavnih sati Domaći i strani stručnjaci
Pripremni seminar Pripremni seminar "Osiguranje" za zastupnike i posrednike u (re)osiguranju 22.11.2013. 24.11.2013. 20 nastavnih sati Marijan Ćurković, Željko Jukić, Drago Klobučar
Specijalistički seminar ORSA - Vlastita procjena rizika i solventnosti 20.11.2013.  20.11.2013. 8 nastavnih sati Michael Kluettgens, Daniel Matić, Jakša Krišto
Specijalistički seminar Spašavanje, uklanjanje podrtine i sudar brodova u kontekstu osiguranja brodova, robe u prijevozu i odgovornosti brodara 15.11.2013. 15.11.2013. 8 nastavnih sati Adriana Vincenca Padovan, Jim Allsworth
Specijalistički seminar Instrumenti kontrolinga u osiguranju 06.11.2013. 06.11.2013. 8 nastavnih sati Mladen Meter
Specijalistički seminar Integrirano upravljanje rizicima u društvima za osiguranje 29.10.2013. 29.10.2013. 8 nastavnih sati

Mojca Piškurić i Elizabeta Ivana Ukalović; uvodne napomene predstavnika HANFA-e

Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju X 23.09.2013. 15.11.2013. 91 nastavni sat 22 predavača
Specijalistički seminar Aktuarstvo za neaktuare 10.09.2013. 12.09.2013. 18 nastav. sati Jasminka Horvat Martinović, Jasna Komljenović Lončar
Specijalistički seminar Novela Zakona o parničnom postupku 14.6.2013. 14.6.2013. 8 nastavnih sati Vitomir Boić
Specijalistički seminar Javna nabava i usluge osiguranja 24.5.2013. 24.5.2013. 8 nastavnih sati Nina Čulina, Ivan Palčić, Ante Jović
Specijalistički seminar Napredni menadžerski izvještaji u osiguranju 17.5.2013. 17.5.2013. 8 nastavnih sati Mladen Meter
Specijalistički seminar Osiguranje brodica i jahti 9.5.2013. 9.5.2013. 8 nastavnih sati Adriana Vincenca Padovan, Ivan Vella
Specijalistički seminar Aktuaristika za neaktuare – Životna osiguranja 23.4.2013. 23.4.2013. 8 nastavnih sati Jasminka Horvat Martinović
Specijalistički seminar Ocjena i procjena rizika u okviru all risks uvjeta za osiguranje imovine 19.4.2013. 19.4.2013. 7 nastavnih sati Drago Klobučar, Martina Tokić
Specijalistički seminar Odgovornost za štete u medicini i osiguranje liječnika od profesionalne odgovornosti 6.3.2013. 6.3.2013. 8 nastavnih sati Josip Mađarić, Berislav Matijević
Specijalistički seminar Osiguranje odgovornosti cestovnog prijevoznika 22.2.2013. 22.2.2013. 8 nastavnih sati Adriana Vincenca Padovan, Margita Selan Voglar, Katarina Sunara
Specijalistički seminar Aktuaristika za neaktuare – Neživotna osiguranja 29.01.2013. 29.01.2013. 6-8 nastavnih sati Jasminka Horvat Martinović
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju IX 11.02.2013. 12.04.2013. 91 nastavni sat 22 predavača

 


Kalendar događanja za 2012. godinu

Vrsta seminara Naziv seminara Datum početka seminara Datum završetka seminara Trajanje seminara
dan /
nastavni sati
Predavači
Specijalistički seminar Osiguranje robe u prijevozu 19.12.2012. 19.12.2012. 8 nastavnih sati dr. sc. Adriana Vincenca Padovan
Specijalistički seminar Uvod u osiguranje nezgode kao posebne vrste neživotnih osiguranja 29.11.2012. 29.11.2012. 6 nastavnih sati mr. sc. Anita Oreč
Specijalistički seminar Izrada i korištenje menadžerskih izvještaja u osiguranju 22.11.2012. 22.11.2012. 8 nastavnih sati dr. sc. Mladen Meter
Specijalistički seminar Osiguranje usjeva, nasada i životinja 30.10.2012. 30.10.2012. 7 nastavnih sati Tomislav Bigač, Jurica Vukosav, Kristina Kunić
Specijalistički seminar Upravljanje rizicima u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju 12.10.2012. 12.10.2012. 7 nastavnih sati Kristian Podrug, Nikica Mia Vukšić, Branka Erdelji-Štivić
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju VIII 17.09.2012. 16.11.2012. 91 nastavni sat Skupina predavača
Specijalistički seminar Međunarodne štete i ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju 13.06.2012. 13.06.2012. 7 nastavnih sati Maša Hlastec Rajterič i Marijan Mihelčić
Specijalistički seminar Osiguranje brodica i jahti 27.04.2012. 27.04.2012. 8 nastavnih sati dr. sc. Adriana Vincenca Padovan
Specijalistički seminar Primjena napredne analitike u osiguranju
23.03.2012. 23.03.2012. 8 nastavnih sati Prof.dr.sc. Goran Klepac
Prof.dr.sc. Robert Kopal
Specijalistički seminar Aktuaristika za neaktuare 28.02.2012. 28.02.2012. 7 nastavnih sati Jasminka Horvat Martinović
Temeljni seminar
o osiguranju
Temeljni seminar o osiguranju VII 19.03.2012. 18.05.2012. 87 nastavnih sati Skupina predavača
Specijalistički seminar OSIGURANJE POMORSKIH BRODOVA II.
Kategorije šteta u osiguranju trupa i stroja broda s posebnim osvrtom na spašavanje, zajedničke havarije i sudar brodova
19.01.2012. 19.01.2012. 1 dan Dr. sc. Adriana Vincenca PadovanKalendar događanja za 2011. godinu

Vrsta seminara Naziv seminara Datum početka seminara Datum završetka seminara Trajanje seminara
dan /
nastavni sati
Predavači
Specijalistički seminar Osiguranje od prekida rada – šomažno osiguranje 13.12.2011. 13.12.2011. 1 dan Drago Klobučar, Marko Jenuš, Katica Kuzmanović
Specijalistički seminar  Upravljanje operativnim rizicima u okviru Solvency II  07.12.2011.  07.12.2011.  1 dan  Ivana Ukalović, Johannes Kohler, Marco Abele
Specijalistički seminar  Upravljanje financijskim rizicima u okviru Solvency II: izračun SCR-a za module tržišnog rizika, rizika neispunjenja obveza druge ugovorene strane i rizika nematerijalne imovine  24.11.2011.  24.11.2011.  1 dan  Malicskó László Gábor, Zoltán Nagy
Specijalistički seminar  Upravljanje osigurateljnim rizicima u okviru Solvency II: izračun SCR-a za module preuzetog rizika životnog i neživotnog osiguranja  09.11.2011.  09.11.2011.  1 dan  Jasna Komljenović Lončar, Ana Novosel, Valentina Car, Heinrich Plametzberger
Specijalistički seminar Osiguranje pomorskih brodova I.
Specifičnosti ugovora o osiguranju trupa i stroja broda, osigurani rizici i kategorije šteta
13.10.2011. 13.10.2011. 1 dan Adriana Vincenca Padovan
Specijalistički seminar  Vrednovanje imovine, tehničkih pričuva i ostalih obveza po zahtjevima Solvency II  12.10.2011.  12.10.2011.  1 dan  Valentina Car, Marissa Krenn, Christiane Riel-Kinzer
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju VI 26.09.2011. Studeni 2011. 87 ns Grupa predavača
Specijalistički seminar Sustav upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i iskustva iz financijske industrije 13.09.2011. 13.09.2011. 1 dan Božena Gulija
Specijalistički seminar Uspješna komunikacija i upravljanje konfliktima u procesu rješavanja šteta 24.05.2011. 24.05.2011. 1 dan Barbara Grgurić
Specijalistički seminar Trendovi u razvoju životnih osiguranja 08.04.2011. 08.04.2011. 1 dan mr. Željko Jukić,
dr. Darko Medved
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju V 21.03.2011. Lipanj 2011. 87 ns Grupa predavača
Specijalistički seminar Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 22.02.2011. 22.02.2011. 1 dan Damir Bolta, Marijana Kljaić, Tatjana Kovač Klemar

 


Kalendar događanja za 2010. godinu

Vrsta seminara Naziv seminara Datum početka seminara Datum završetka seminara Trajanje seminara
dan /
nastavni sati
Predavači

Specijalistička edukacija

Aktuaristika za neaktuare

03.12.2010.

03.12.2010.

1 dan

Jasminka Horvat Martinović

Specijalistička edukacija

Uvod u računovodstvo i financije u osiguranju

29.10.2010.

29.10.2010.

1 dan

Andreja Radić, Krešo Kolar

Temeljni seminar o osiguranju

Temeljni seminar o osiguranju IV

27.09.2010.

studeni 2010.

84 ns

Grupa predavača

Specijalistička edukacija

Osiguranje od požara

27.05.2010.

27.05.2010.

1 dan

Petra Komlenac, Rajko Orlić, Mario Šolčić

Specijalistička edukacija

Prijevare u osiguranju

23.04.2010.

23.04.2010.

1 dan

Čedomir Čović, Berislav Barišić-Jaman, Andro Vrdoljak, Goran Mršić

Temeljni seminar o osiguranju

Temeljni seminar o osiguranju III - 2.grupa

29.03.2010.

27.05.2010.

84 ns

grupa predavača

Temeljni seminar o osiguranju III - 1.grupa

22.03.2010.

20.05.2010.

84 ns

grupa predavača

Specijalistička edukacija

Osnove reosiguranja

23.02.2010.

23.02.2010.

1 dan

Drago Klobučar i Vlatka Stergaršek

 


Kalendar događanja za godinu 2009.

Vrsta seminara Naziv seminara Datum početka seminara Datum završetka seminara Trajanje seminara
dan /
nastavni sati
Predavači
Specijalistička edukacija Procesnopravni i materijalno pravni aspekti sudjelovanja osiguratelja u postupcima zbog naknade štete 09.12.2009. 09.12.2009. 8 nastavnih sati Vitomir Boić, Dražen Jakovina
Specijalistička edukacija Kontroling u osiguranju: Poslovno planiranje 11.11.2009. 11.11.2009. 8 nastavnih sati Mladen Meter
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju II rujan 2009. studeni 2009. 83 nastavna sata Skupina predavača
Specijalistička edukacija Računovodstvo u osiguranju 01.07.2009. 01.07.2009. 8 nastavnih sati Andreja Radić
Specijalistička edukacija Poslovanje vrijednosnim papirima i upravljanje portfeljem 18.05.2009. 18.05.2009. 8 nastavnih sati Ivan Pavelić
Specijalistička edukacija CRM u prodaji osigurateljnih proizvoda 24.04.2009. 24.04.2009. 8 nastavnih sati Igor Škrgatić, Igor Vujasinović
Specijalistička edukacija Kontroling u osiguranju I 07.04.2009. 07.04.2009. 8 nastavnih sati Mladen Meter
Specijalistička edukacija Specifičnosti rizika transportnih osiguranja  31.03.2009. 31.03.2009. 8 nastavnih sati Adriana Padovan, Nikola Japundžić
Temeljni seminar o osiguranju Temeljni seminar o osiguranju I ožujak 2009. svibanj 2009. 83 nastavna sata Skupina predavača

Povratak na prethodnu stranicu