sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Zbornik "Dani hrvatskog osiguranja 2014."


PREDGOVOR

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Dani hrvatskog osiguranja” održava se s ciljem afirmacije struke osiguranja putem različitih oblika međusobnog prenošenja znanja, vještina, najboljih praksi, mišljenja i iskustava. Jedan od ovih oblika je i izdavanje Zbornika radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Dani hrvatskog osiguranja 2014.“. U izradi Zbornika sudjelovali su afi rmirani stručnjaci i znanstvenici iz područja osiguranja, ali i neki mladi i perspektivni istraživači i praktičari. Zbornik obrađuje široki okvir radova koji se odnose na pravno okruženje i specifi čna područja djelatnosti osiguranja, tržište i potencijal tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj, suvremene oblike upravljanja u društvima za osiguranje te na teme iz područja obveznih osiguranja od automobilske odgovornosti. Zbornik je izdan s ciljem popularizacije znanstvenih i stručnih istraživanja i rasprava iz područja osiguranja, a u njemu su objavljeni radovi priređeni isključivo u svrhu objavljivanja, ne i prezentiranja na konferenciji. Zbornik donosi različite vrste radova, od izvornih znanstvenih radova i neobjavljenih istraživanja, preko preglednih znanstvenih radova koji u novom svijetlu obrađuju neku problematiku, do stručnih radova i osvrta. Zbornik sadrži 24 rada koja je napisao 31 autor. Podijeljen je u četiri dijela. Prvi dio odnosi se na „Pravni okvir osiguranja – izabrane teme“ i donosi pregled aktualnih domaćih i međunarodnih tema iz područja prava osiguranja. U drugom dijelu pod naslovom „Tržišno okruženje hrvatskog osiguranja i potencijal razvoja“ s tržišnog je aspekta vrednovan potencijal i pozicija hrvatskog tržišta osiguranja. U trećem dijelu „Suvremeno upravljanje u društvima za osiguranje“ obrađena su recentna i nedovoljno obrađena područja i problemi u poslovanju društava za osiguranje. Četvrti i posljednji dio „Okvir obveznih osiguranja od automobilske odgovornosti“ prikazuje aktualne teme i problematiku iz šireg područja ove vrste osiguranja. Obuhvat i širina zastupljenih tema u Zborniku ponovno ukazuju na sveobuhvatnost i multidisciplinarnost djelatnosti osiguranja i suvremenog poslovanja društava za osiguranje, čime se naglašava opravdanost i potreba daljnjih istraživanja i obrade stručnih izazova. Izdavanje Zbornika doprinijet će razvoju struke osiguranja i usavršavanju djelatnika u osiguranju, razmatranju aktualnih stručnih tema i istraživanja, promoviranju i afi rmaciji djelatnosti osiguranja u odnosu na mjerodavne i nadležne državne institucije. Ovo izdanje ističe i važnost produbljenja suradnje i razumijevanja znanosti i prakse, sveučilišta i društava u cilju veće konkurentnosti djelatnosti osiguranja i učinkovitog odgovora na promijenjeno i izazovno tržišno okruženje. Zbornik može poslužiti kao poticaj za daljnja znanstvena istraživanja, stručna produbljivanja i analize, ali prvenstveno kao korisno štivo za djelatnike društava za osiguranje, nadzornog tijela i ostalih povezanih i nadležnih institucija i poslovnih subjekata. Autori i urednici prepuštaju Zbornik znanstvenoj i stručnoj javnosti uz želju za ponovnim objavljivanjem Zbornika uz „Dane osiguranja“.

Urednici


Dokumenti za preuzimanje