sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Prijava polaznika za Hrvatske dane osiguranja - Opatija, 6.-8.11.2019.


 
Platitelj
Pravna osoba   Fizička osoba
Naziv tvrtke
OIB
Adresa
Poštanski broj
Mjesto
Država
Telefon
E-mail kontakt osobe
 
Upis polaznika
Ime
Prezime
Funkcija
Telefon
E-mail
Odabir programa
Sve cijene uključuju i PDV.

 
Polaznici
 
Prijava
Broj polaznika: 0

Ukupna cijena: 0 kn
Rok za prijavu: 5.11.2019.  Uplata se vrši nakon prijave, a po primitku računa s uputama za plaćanje.  Otkazivanje prijave nakon isteka roka za prijavu nije moguće, te se plaća puni iznos kotizacije!

Ako ubrzo po potvrdi prijave na e-mail adresu kontakt osobe ne dobijete automatsku poruku o uspješno zaprimljenoj prijavi, molimo Vas da nas kontaktirate na mail: prijave@huo.hr