sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 20.03.2018.

Najava seminara: Otkrivanje prijevara u osiguranju

 

 

OTKRIVANJE PRIJEVARA U OSIGURANJU

(uloga privatnih detektiva i metoda za detekciju laganja u pisanim izjavama)

 

Datum održavanja: ponedjeljak, 23.04.2018.

Trajanje: 8 nastavnih sati

Predavači: Dinka Rajčić, dipl.iur., doc.dr.sc. Josip Pavliček

 

Rok za prijavu: 19.04.2018.

 

 

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

 

     • angažiranje detektivskih agencija u postupcima naknade štete-dokaz koji se (posredno) koristi u postupcima
     • pravni okvir i sudska praksa na području (ne)korištenja dokaza pribavljenih angažiranjem detektivskih agencija
     • obaveze i odgovornosti detektiva i raspolaganje rezultatima istraživanja
     • detektivski savjeti - oblik pružanja stručne pomoći/intelektualna podrška klijentima te konkretni predmeti s rezultatima
     • zaštita podataka u detektivskoj djelatnosti
     • kako metode za detekciju laganja mogu pomoći u ranom otkrivanju pokušaja prijevare osiguranja?
     • razlikuje li se laganje tijekom usmene komunikacije od laganja u pisanim izjavama o šteti?
     • koje metode možemo koristiti za potrebe detekcije laganja u pisanim izjavama?
     • kako analizom sadržaja pisane izjave o šteti prepoznati koje su relevantne činjenice izostavljene, a koje su potencijalno izmišljene?

 

Seminar je namijenjen:

Upraviteljima osigurateljnih sektora društava za osiguranje, voditeljima odjela prijave šteta, voditeljima odjela procjene šteta, procjeniteljima šteta, kao i svim zaposlenicima društava za osiguranje koji komuniciraju sa sudionicima u nastalim osiguranim slučajevima, tj. potencijalnim akterima mogućih prijevara u osiguranju.
 

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.
 

nazad