sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 25.09.2018.

Najava seminara: Osiguranje usjeva, nasada i životinja

 



OSIGURANJE USJEVA, NASADA I ŽIVOTINJA



Datum održavanja: utorak, 23.10.2018.

Trajanje: 6 nastavnih sati

Predavači: Kristina Kunić, Miljana Uskok i Tomislav Bigač

Rok za prijavu: 20.10.2018.
 

Sadržaj i ciljevi seminara:

I. Osiguranje životinja

Obuhvaća osnovne postavke za osiguranje životinja na individualnoj osnovi te na velikim aglomeracijama životinja kao i trendove kretanja osiguranja životinja u vremenu pristupa Republike Hrvatske Europskoj Uniji

II. Osiguranje usjeva i nasada u Republici Hrvatskoj

Obuhvaća prikaz primjene novih alata u poslovnim procesima prodaje i obrade šteta, te novih tipova odnosno modela osiguranja.

III. Reosiguranje usjeva, životinja i nasada

Obuhvaća prikaz različitih vidova i mogućnosti reosiguranja životinja, usjeva i nasada, te utjecaja reosiguranja na poslovanje i rezultat.

Cilj seminara je polaznicima prikazati pravilni pristup poljoprivrednim osiguranjima u cjelini i pojasniti stručno preuzimanje rizika te procjenu šteta.


Seminar je namijenjen:

• djelatnicima koji sudjeluju u prodaji poljoprivrednih osiguranja;
• stručnim djelatnicima agronomima i veterinarima koji se bave procjenom šteta;
• službenicima u javnim tijelima i agencijama nadležnima za nadzor i regulaciju osiguranja;
• znanstvenicima i istraživačima.
 

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.

 

 

nazad