sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 06.04.2018.

Najava seminara: Odgovornost za štetu i naknada štete u osiguranju

 


ODGOVORNOST ZA ŠTETU I NAKNADA ŠTETE U OSIGURANJU

100 pitanja & 100 odgovora

 

 

Datum održavanja: petak, 18.05.2018.
 
Trajanje: 8 nastavnih sati
Predavači: Berislav Matijević
 
Rok za prijavu: 15.05.2018.

  

 
Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:
 
Seminar se sastoji od četiri međusobno zavisne cjeline kojima je cilj upoznati polaznike sa:
 
a) značajem općih pravila o odgovornosti za štetu i naknadi štete u osiguranju (povezanost ovih instituta, odštetnim načelom, razlikovanju pravila o odgovornosti za štetu i naknadi štete u osiguranju imovine (stvari) i imovinskih interesa (odgovornosti)
b) temeljnim načelima odgovornosti za štetu (opće i posebne pretpostavke odgovornosti, subjektivna i objektivna odgovornost, predugovorna, ugovorna, profesionalna i izvanugovorne odgovornosti, oslobođenje od odgovornosti, vlastita odgovornosti i odgovornost za drugoga, posebni slučajevi odgovornosti)
c) temeljnim načelima naknade štete (popravljanje imovinske štete, naknada izmakle koristi, naknada štete u obliku rente, popravljanje neimovinske štete - povreda prava osobnosti, pravična novčana naknada, popravljanje neimovinske štete u slučaju posredno oštećenih osoba, dospijeće i nasljeđivanje neimovinske štete)
d) aktualnom sudskom praksom
 
 
Seminar je namijenjen:

  • osigurateljima, brokerima i zastupnicima u osiguranju
  • sucima
  • odvjetnicima
  • pravnim zastupnicima
  • djelatnicima koji rade na obradi predmeta iz osiguranja
  • stručnim službama ministarstava
  • stručnim službama odvjetničkih ureda i odvjetničkim vježbenicima
  • pravnim fakultetima
     
Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti putem poveznice u nastavku.

 

 

nazad