sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
 
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

Financijska pismenost


 

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje usvojio je inicijativu za pokretanje projekta „Financijska pismenost u Republici Hrvatskoj“, imajući u vidu iskustva europskih država, preporuke Svjetske banke, a poglavito potrebe hrvatskih građana. Temeljem ove odluke Upravnog odbora, Hrvatski ured za osiguranje uputio je i službeni prijedlog Ministarstvu financija RH, odnosno Vladi RH da se pokrene projekt Financijska pismenost u RH te da se pristupi izradi prijedloga Nacionalnog programa financijskog obrazovanja.


Financijsko obrazovanje stanovništva postaje sve važnije zbog dinamičkih, globalno povezanih i složenih financijskih sustava. Sve zahtjevnije postaju i financijske potrebe pojedinaca koji financijskim obrazovanjem mogu poboljšati razumijevanje financijskih proizvoda, usluga i koncepata. Unapređenje financijske pismenosti u Europi važan je društveni izazov koji zahtijeva doprinos širokog opsega nositelja interes - države članice Europske unije, javna tijela, udruženja potrošača, privatni sektor, obrazovne institucije i ostali mogu odigrati važnu ulogu u smanjenju neznanja potrošača o širokoj paleti financijskih proizvoda i usluga u ponudi.
Financijsko obrazovanje treba osigurati usvajanje znanja koje je hrvatskim građanima neophodno u donošenju važnih odluka za sebe i svoje obitelji. Financijska edukacija omogućuje pojedincu da unaprijedi svoje razumijevanje financijskih proizvoda i pojmova, te da razvije sposobnosti kojima će poboljšati svoju financijsku pismenost - to znači biti svjestan financijskih rizika i mogućnosti, prikupiti potrebne informacije te donositi odluke o izboru financijskih usluga po mjeri osobnih potreba građana.


Naime, početna pretpostavka, koju potvrđuju različite europske studije, je da pojedinci ne znaju kome se mogu obratiti kada im je potreban financijski savjet. Ankete su pokazale da se u takvim slučajevima pojedinci oslanjaju na savjete obitelji i prijatelja, a savjet pružatelja financijskih usluga najčešće je uvjetovan financijskim ulaganjem u financijske produkte/usluge i često nije vezan uz stvarne potrebe pojedinca. Nacionalni program financijskog obrazovanja bi identificirao probleme i predložio rješenja koja će pojedincu omogućiti selekciju bitnih informacija o financijskim produktima/uslugama od reklamnih savjeta i obavijesti te rješenja koja će pružiti dostupnost nepristranih, konkretnih i lako razumljivih informacija koje će ojačati sposobnost pojedinca da može promišljeno i odgovorno odlučiti, kao i omogućiti sve veću sustavnu i sveobuhvatnu integraciju financijskog obrazovanja u nastavne planove i programe općeg obrazovanja.


Razvijene zemlje i zemlje u razvoju oblikuju i usvajaju nacionalne programe financijskog obrazovanja koji predstavljaju programe za sustavno i koordinirano nastojanje podizanja razine financijske pismenosti pojedinca. Odredbe o zaštiti potrošača, mirovinska reforma i važnost individualne štednje za mirovinu nameću potrebu i nužnost ovakvog specifičnog oblika obrazovanja. Projekte financijske pismenosti potiču i potpomažu Europska komisija i OECD. Europska komisija osnovala je radnu stručnu grupu (Expert Group on Financial Education – EGFE) koja ima za zadatak uskladiti raznolike pristupe i strategije financijske edukacije među državama članicama te im pomoći u provedbi strategije i plana financijske edukacije OECD u pristupni program novih članica (npr. Slovenija usvojla program u 2010.g.) ugrađuje odredbe o provođenju financijske edukacije te postavlja standard i preporuke provođenja financijske edukacije (OECD Recommendation on principles and Good Practices for Financial Education and Awareness). Preporuku za razmatranje izrade programa financijskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj daje i Svjetska banka u svom Dijagnostičkom pregledu zaštite potrošača i financijske pismenosti (2010.g.)


Interes je svih osiguratelja u Republici Hrvatskoj, ali zasigurno i svih sudionika financijskog sektora, da se zbog navedenih razloga pokrene jedan sveobuhvatan projekt pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske kojim bi se osiguralo da sva odgovarajuća ministarstva, državne agencije, udruge potrošača, ali i svi sudionici financijskog sektora pristupe izradi nacrta prijedloga Nacionalnog programa financijskog obrazovanja.
Slijedom navedenog Hrvatski ured za osiguranje predlaže donošenje odgovarajućih odluka Ministarstva financija odnosno Vlade Republike Hrvatske kojim bi se započeo rad na izradi Prijedloga Nacionalnog programa financijskog obrazovanja.Europsko udruženje osiguratelja i reosiguratelja - Insurance Europe
(ranije CEA) objavilo je brošuru pod nazivom „Financial education in a digital age“, a cilj ove brošure upravo je prikazati neke od mnogih programa financijske svjesnosti koja udruženja osiguravatelja širom Europe trenutno provode.

Brošurom se sagledava financijsko obrazovanje iz perspektive osiguranja, prikazuju se neke od inicijativa koje se poduzimaju u području obrazovanja, uključujući školu, stručno i profesionalno usavršavanje te različite načine kojim industrija osiguranja podiže razinu financijske svijesti u javnosti, uzimajući u obzir i tradicionalne načine, kao što su izdavanje brošura, edukativni sadržaji na web stranicama.

Insurance Europe naglašava vitalnu potrebu financijske edukacije građana te osobito ističe činjenicu da je financijsko obrazovanje proces koji za potrošače traje cijeli život, zbog čega su mnoge aktivnosti obrazovanja i podizanja svijesti koje provode nacionalna udruženja osiguratelja usmjerene na škole i mlađe generacije.


Aktivno se djeluje u brojnim inicijativama diljem Europe kojima se nastoje podučavati ili educirati svi društveni sektori, od djece u školama do odraslih i profesionalaca na radnim mjestima. Insurance Europe prepoznaje da je obrazovanje pitanje za nacionalne vlade država članica i pozdravlja činjenicu da su mnoge zemlje već prepoznale važnost financijskog obrazovanja time što su ga integrirale u svoj nacionalni školski program.

S tom premisom Insurance Europe želi potaknuti sve zemlje članice da pokrenu inicijativu integracije financijskog obrazovanja u svoje školske programe. Iz perspektive osiguranja mlađe bi generacije mogle steći opću orijentaciju kako o rizicima s kojima se susreću u svakodnevnom životu (npr. nesreće i bolesti) te s dugoročnog stajališta (npr. umirovljenje i mirovine), tako o osnovnim tipovima proizvoda koji pomažu umanjiti te rizike.
 


 

 

Hrvatski ured za osiguranje podupire akciju Europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja - Insurance Europe izdavanjem i promocijom serije letaka  pod nazivom #OsigurajMudro (#InsureWisely), čime se nastavljaju aktivnosti usmjerene na podizanje razine financijske pismenosti i razumijevanja osiguranja.

Hrvatski ured za osiguranje do sada je izdao dva letka #OsigurajMudro:

 

 

    

       

 

 


 


 
Datum: 22.10.2018.

Hrvatski ured za osiguranje pristupio je Sporazumu o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo financija, koordinator aktivnosti na području financijske pismenosti potrošača, iniciralo je sklapanje Sporazuma o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj. Sporazumu je pristupilo još 15 institucija, odnosno predstavnici javnopravnih tijela, nevladinih organizacija i financijskih institucija. Svi potpisnici kontinuirano poduzimaju aktivnosti s ciljem financijskog opismenjavanja potrošača.


Sporazumne strane su:

1.   Ministarstvo financija
2.   Ministarstvo znanosti i obrazovanja
3.   Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
4.   Ministarstvo zdravstva
5.   Hrvatska narodna banka
6.   Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
7.   Ekonomski fakultet u Zagrebu
8.   Agencija za odgoj i obrazovanje
9.   Financijska agencija
10. Hrvatska gospodarska komora
11.  Zagrebačka burza
12. GIU Hrvatska udruga banaka
13. Hrvatski ured za osiguranje
14. Hrvatska udruga poslodavaca
15. Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava i
16. Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje.


Podsjećamo da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine usvojila Zaključak kojim se prihvaća Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Narodne novine, broj11/15).
Ciljevi Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača su razvoj kvalitete, povećanje kanala distribucije, ali i provođenje već poznatih i učinkovitih aktivnosti te zajedničko djelovanje svih dionika u svrhu stvaranja financijski opismenjenog stanovništva, a obuhvaća građane svih dobnih skupina u Republici Hrvatskoj.
Da bi se navedeni ciljevi ostvarili Vlada Republike Hrvatske donosi akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača kojim se propisuju mjere i aktivnosti usmjerene prema podizanju financijske pismenosti. U skladu s akcijskim planom diljem Republike Hrvatske organizirani su brojni seminari, radionice, stručni skupovi, okrugli stolovi, konferencije te provedeni brojni projekti s ciljem podizanja razine financijske pismenosti među njenim građanima.
Na temelju Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača, a radi praćenja provedbe mjera i aktivnosti, Ministarstvo financija osnovalo je Operativnu radnu grupu za praćenje provedbe mjera i aktivnosti određenih akcijskim planom za svaku godinu, u čiji rad su uključene sporazumne strane.
U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine Finski institut za javno upravljanje (HAUS) u korist Ministarstva financija proveo je Twinning light projekt „Razvoj programa financijske pismenosti s ciljem podizanja razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj (CRO FINANCIAL LITERACY)“; jedna od komponenti ovog projekta bila je usmjerena na poboljšanje suradnje i koordinacije između dionika uključenih u provedbu financijske edukacije. Rezultat toga je sklapanje predmetnog Sporazuma koji ima za cilj produbljivanje suradnje u području provođenja mjera i aktivnosti s ciljem financijskog opismenjavanja potrošača na temelju uzajamnog povjerenja i razumijevanja, rukovodeći se načelima i postupcima utvrđenim ovim Sporazumom.

 

nazad