sitemap
Site language CroatiaCroatian
United Kingdom (Great Britain)English
Germany (D)German
Dobro je znati...
» Nakon nesreće...?
» Autom u inozemstvo
» Provjera osiguranja
» Granično osiguranje
  
Zaštita potrošača
» Mirenje
» Pravobranitelj
  
Edukacija
» CEDOH
  
» Prijava na mail listu
  
HUO članovi
  
HUO je član

DETALJI VIJESTI


Datum objave: 05.02.2018.

Najava seminara: Aktuaristika za neaktuare - Neživotna osiguranja

 AKTUARISTIKA ZA NEAKTUARE - NEŽIVOTNA OSIGURANJA

 

Datum održavanja: četvrtak, 08.03.2018.

Trajanje: 8 nastavnih sati

Predavač: Jasminka Horvat Martinović

Rok za prijavu: 05.03.2018.
 

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara:

Uvod u aktuaristiku,

  • osnovni pojmovi i definicije,
  • uloga i odgovornosti aktuara,
     

Neživotna osiguranja,

  • određivanje premije za proizvode neživotnih osiguranja,
  • pričuve u neživotnom osiguranju,
  • praćenje i analiza portfelja,
  • uloga reosiguranja

 

Poziv na prijavu za seminar s više informacija o sadržaju i rasporedu seminara te prijavnicu možete preuzeti ispod.

 

nazad